Telemarksbarometeret logo

Stabil forekomst av lårbeinsbrudd


FOTO: www.colourbox.com

Hvert år blir i overkant av 400 telemarkinger innlagt på sykehus på grunn av lårbeinsbrudd. Over 300 av disse er kvinner. 

I perioden 2010-2012 var det 2,2 personer per 1000 innbygger i Telemark som ble innlagt på sykehus på grunn av lårbeinsbrudd (figur 1). Antallet har vært stabilt siden 2008 og er omtrent like høyt som i landet som helhet.

Det er imidlertid variasjoner mellom kommunene i fylket. Den laveste forekomsten finner vi i i Siljan, Nissedal og Hjartdal. Lårbeinsbrudd er vanligst i Notodden, Tokke og Drangedal. Forskjellene mellom kommunene er imidlertid små.

Risikoen for lårbeinsbrudd øker med alder, og er særlig vanlig hos eldre kvinner. Lårbeinsbrudd er både problematisk for den eldre selv og dyrt for samfunnet. Omtrent 20 prosent av de som opplever hoftebrudd dør i løpet av ett år. Forebyggende tiltak som utdeling av strøsand, forebyggende hjemmebesøk og tilbud om fysisk aktivitet har imidlertid vist seg å ha betydelig effekt.

Figur 1. Kilde: Kommunehelsa
Direktevalg