Telemarksbarometeret logo

Økning i antall drukningsulykker


FOTO: www.colourbox.com

Antall drukningsulykker i Telemark har variert mellom 1 og 11 de siste 15 årene. Etter en nedgang har det imidlertid vært en jevn økning i antall drukningsulykker i Telemark de siste 5 årene. 

Mens det var 1 drukning i 2012, 3 i 2013 og 5 i 2014, var det 9 i 2015. Fall fra land eller brygge og ut i elv, sjø eller vann er den vanligste årsaken. Andre årsaker er bading, drukningsulykke fra fritidsbåt og bil som har havnet i sjø eller vann. Det er nesten bare menn som har omkommet i drukningsulykker i Telemark de siste årene.

Kilde: Norsk folkehjelp

Direktevalg