Telemarksbarometeret logo

Skader og ulykker

Les artikkelen: Økning i antall drukningsulykker

Økning i antall drukningsulykker

08. september 2016

Antall drukningsulykker i Telemark har variert mellom 1 og 11 de siste 15 årene. Etter en nedgang har det imidlertid vært en jevn økning i antall drukningsulykker i Telemark de siste 5 årene. 

Les mer

Les artikkelen: Stabil forekomst av lårbeinsbrudd

Stabil forekomst av lårbeinsbrudd

15. desember 2014

Hvert år blir i overkant av 400 telemarkinger innlagt på sykehus på grunn av lårbeinsbrudd. Over 300 av disse er kvinner. 

Les mer

Skader og ulykker

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Ulykker med personskader tar mange unge liv, og er den hyppigste dødsårsaken for personer under 45 år. Mulighetene for å forebygge ulykker er gode hvis det legges til rette for det.

Direktevalg