Telemarksbarometeret logo

Sykefraværet i Telemark på vei opp


FOTO: www.colourbox.com

I tredje kvartal i 2014 var det legemeldte sykefraværet i Telemark på 5,9 prosent. Dette er høyere enn i tredje kvartal i 2013. Samtidig har sykefraværet økt fra andre til tredje kvartal i 2014 (figur 1).

Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det legemeldte sykefraværet i Telemark har variert en del fra år 2000 og fram til i dag (figur 2). I hele perioden har fraværet vært noe høyere i Telemark enn i landet som helhet. Fra 2000-2003 økte det legemeldte sykefraværet. I 2004 var det en klar nedgang i sykefraværet, mest sannsynlig på grunn av nye sykefraværsregler. Fra utgangen av 2004 til 2009 økte sykefraværet, mens det igjen har vært en nedgang fra 2009.

Figur 2. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det meste av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser (figur 3). Både i Telemark og i landet som helhet utgjør dette omtrent halvparten av alt sykefravær.  

Figur 3. Kilde: NAV

Det er forholdsvis store forskjeller i sykefravær mellom kommunene i Telemark (figur 4). Sykefraværet er spesielt høyt i Notodden, men også i Sauherad og Nome. De kommunene som skiller seg ut med lavt sykefravær er Nissedal, Kviteseid, Tokke og Vinje. De fem siste årene har det legemeldte sykefraværet i snitt vært under fem prosent i disse fire kommunene. 

Figur 4. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 03218 og NAV

Direktevalg