Telemarksbarometeret logo

Gjennomføring i videregående opplæring har sammenheng med sosial bakgrunn


FOTO: www.colourbox.com

Andelen elever som oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i videregående opplæring i løpet av fem år varierer med foreldrenes utdanningsnivå. 

Blant elever som startet videregående opplæring i Telemark i 2008, fullførte og bestod 70,2 prosent av elevene i løpet av fem år. Gjennomføringsgraden varierer imidlertid med sosial bakgrunn. Blant elever der foreldrene hadde lang høyere utdanning, gjennomførte 91,7 prosent av elevene fra 2008-kullet i løpet av fem år (figur 1). Blant elever med foreldre med kort høyere utdanning eller videregående utdanning gjennomførte henholdsvis 82,2 prosent og 65,3 prosent av elevene etter fem år. Hadde foreldrene kun grunnskole som høyeste utdanningsnivå, var elevenes gjennomstrømning 46,5 prosent etter fem år.

Forskjellene i gjennomstrømming etter foreldrenes utdanningsnivå har økt noe fra de som startet videregående opplæring i 2003 til de som startet i 2008. Det er særlig blant elever der foreldrene kun hadde grunnskoleutdanning at gjennomføringsgraden har blitt lavere over tid.

Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09262

Direktevalg