Telemarksbarometeret logo

Færre barn med enslige forsørgere


FOTO: www.colourbox.com

I Telemark var det 17,5 prosent av barn mellom 0-17 år som bodde med en enslig forsørger (figur 1). Dette er noe høyere enn i landet som helhet, der andelen barn med eneforsørgere var 15,2 prosent. Det har vært en liten nedgang i andelen barn som bor med en forsørger de siste årene. 

Det er forholdsvis store forskjeller i andelen barn med enslige forsørgere mellom kommunene i Telemark (figur 2). Noen kommuner – blant annet de største kommunene – ligger noe over nivået for Telemark samlet, mens det er flere – spesielt mindre distriktskommuner – som har en forholdsvis liten andel med enslige forsørgere. De tre største kommunene, Notodden, Skien og Porsgrunn, ligger alle over snittet for fylket som helhet. I den andre enden finner vi at det er en forholdsvis lav andel barn av enslige forsørgere i kommunene Hjartdal, Tokke, Nissedal og Kviteseid.

Enslige forsørgere skårer gjennomgående lavt på en rekke sosioøkonomiske faktorer. Bl.a. finner vi at enslige er overrepresentert blant de med lav inntekt. Det gjelder spesielt enslige mødre som har svakere tilknytning til arbeidslivet enn enslige menn.

Figur 1. Kilde: Norgeshelsa
Figur 2. Kilde: Kommunehelsa

Kilde: Norgeshelsa og Kommunehelsa

Direktevalg