Telemarksbarometeret logo

Noe lavere levealder i Telemark enn i landet for øvrig


FOTO: www.colourbox.com

I Telemark var forventet levealder ved fødselen 76,9 år for menn og 81,7 år for kvinner i perioden 1998-2012. I den samme perioden var levealderen i landet som helhet 77,5 år for menn og 82,3 år for kvinner. Levealderen i Telemark var altså 0,6 år lavere enn landsgjennomsnittet både for menn og kvinner.

Vi finner imidlertid variasjoner innad i fylket. Den laveste levealderen finner vi blant menn i Tinn kommune med 75,7 år. I den andre delen av skalaen finner vi menn i Siljan kommune som har en forventet levealder på 78,9 år – 3,2 år lenger enn Tinn. Blant kvinner er det Fyresdal som har den laveste levealderen med 78,8 år, mens Hjartdal har den høyeste levealderen med 83,9 år. 

Forventet levealder ved fødselen er et samlemål på helsetilstanden i befolkningen. Målet brukes blant annet for å beskrive forskjeller i helse og levekår. Begrepet referer til antall år en nyfødt kan forvente å leve gitt at dødelighetsforholdende i perioden, i dette tilfellet en 15 års periode, holder seg konstante. Forventet levealder er et pålitelig mål på nasjonalt nivå og fylkesnivå, men tallene for kommuner kan være påvirket av tilfeldige variasjoner. 

Forventet levealder menn
Forventet levealder kvinner
Direktevalg