Telemarksbarometeret logo

Mange unge i Telemark har psykiske plager


FOTO: www.colourbox.com

De nasjonale tallene fra Ungdata-undersøkelsen 2013 viser at mange unge i Norge i dag har psykiske plager og stressymptomer. Hele 12 prosent har svart at de er plaget med depressive symptomer. Også i Telemark er det mange skoleelever som oppgir at de har utfordringer knyttet til psykisk helse. Det er imidlertid variasjon mellom kommunene. 

Mange ungdommer i Telemark oppgir at de sliter med depressivt stemningsleie (se figur). På Bø videregående skole og på Bø ungdomsskole oppga så mange som 18 og 16 prosent at de i løpet av sist uke har følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt seg ulykkelige, triste eller deprimerte, følt håpløshet med tanke på framtida, følt seg stive eller anspente eller bekymret seg for mye om ting. Også blant elever på Notodden videregående skole og på ungdomsskolene i Nome og Porsgrunn er andelen som rapporterer om depressive symptomer høyere enn eller likt som landet som helhet.

Blant en del skoleelever i Telemark er det imidlertid få som oppgir at de har psykiske plager. Særlig i Tinn er andelen som rapporterer om depressive symptomer lavt.

I Telemark har 11 kommuner gjennomført Ungdata-undersøkelsen på 11 ungdomsskoler og 3 videregående skoler i perioden 2011-2014. Undersøkelsen gir blant annet svar på hvor fornøyde ungdom er med livet sitt, hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet og hvor mange av de unge som har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika. I løpet av 2015 skal Ungdata-undersøkelsen gjennomføres på alle ungdomsskoler i Telemark, og blant alle VG1-elever på fylkets videregående skoler. 

Kilder:

NOVA (2014): Ungdata. Nasjonale resultater 2013. NOVA Rapport 10/14. Oslo: NOVA www.ungdata.no

Kilde Ungdata
Direktevalg