Telemarksbarometeret logo

Færre med hull i tennene


FOTO: www.colourbox.com

De siste tjue årene har tannhelsen blant barn og unge generelt sett blitt bedre, det er likevel noe regionale forskjeller.

Det er færre barn som har mange hull og det gjennomsnittlige tallet på hull i tennene går ned. Særlig blant 18 åringene har tannhelseutviklingen vært positiv. I 1985 var det kun 1 prosent av landets 18 åringer som aldri hadde hatt hull i tennene. I 2016 har tallet økt til 26 prosent.

Det er imidlertid store variasjoner mellom fylker. I Telemark er andelen 18 åringer uten hull i tenne 19 Prosent sammenliknet med 24 prosent på landsbasis. Det ser imidlertid ut til at forskjellene gjør seg gjeldene først ved 12 års alder. Frem til skolealder er det ubetydelige forskjeller mellom Telemark og landet som helhet.

Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå
Direktevalg