Telemarksbarometeret logo

Stadig færre dagligrøykere i Telemark


FOTO: www.colourbox.com

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen dagligrøykere i alderen 16-74 år i Telemark har blitt betydelig redusert de siste årene. 

I perioden 2010-2014 oppgav i snitt 20 prosent av befolkningen i Telemark at de røyket hver dag (figur 1). Ti år tidligere, i perioden 2000-2004, var denne andelen hele 34 prosent. Andelen som røyker av og til har derimot ligget relativt stabilt de siste årene. 

Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Til tross for at stadig færre røyker i Telemark ligger vi fortsatt på landstoppen i andelen dagligrøykere (figur 2). I perioden 2010-2014 var det kun Finnmark som hadde en høyere andel dagligrøykere enn Telemark og Østfold. 

Figur 2. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Direktevalg