Telemarksbarometeret logo

Kosthold blant unge i Telemark


FOTO: www.colourbox.com

Høgskolen i Telemark har gjennomført en undersøkelse om kostholdsvaner blant barn og unge i Telemark. Undersøkelsen viser at det bare er et lite mindretall som hadde et kosthold som oppfylte kostrådene fra Helsedirektoratet.

Det finnes ikke systematisk innsamlede data om kosthold i Telemark eller i de enkelte kommunene. Høgskolen i Telemark har imidlertid gjennomført en egen undersøkelse som tar for seg kostholdet til barn og unge på 4.trinn, 7.trinn og 10.trinn (Oellingrath m.fl. 2014). Spørreskjemaet ble sendt ut til både foresatte og elever, men tallene som er presentert nedenfor viser svarene fra de foresatte. Undersøkelsen fulgte det samme elevkullet i 2007 (4. trinn), 2010 (7. trinn) og 2013 (10. trinn). 

Resultatene viser at kostholdet er bra for de aller fleste (se tabell). En stor andel på alle klassetrinn spiste sjelden sukkerholdige produkter og hadde innarbeidet seg gode måltidsvaner. Sett under ett er det imidlertid bare seks prosent av elevene som nådde opp til Helsedirektoratets anbefaling om «Fem om dagen».

Barnas kosthold- og måltidsvaner endret seg i liten grad fra fjerde til syvende trinn. På tiende trinn var det særlig en nedgang i andelen som spiste frukt og grønnsaker hver dag. Andelen som drakk brus eller spiste godteri minst fire ganger i uka fordoblet seg fra fjerde til tiende klasse. Undersøkelsen viste at bare 44 prosent av tiendeklassingene spiste frukt hver dag. Omtrent halvparten spiste grønnsaker og omtrent 80 prosent spiste grove kornprodukter daglig.

På tiende trinn ble det også spurt om inntak av tran og vitamintilskudd. 24 prosent rapporterte at de tok tran fire ganger i uka eller oftere.  

Tabell: Kosthold- og måltidsvaner blant elever på 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn i Telemark

Mat og drikke 4.trinn 7.trinn 10.trinn
Frukt hver dag 67 % 67 % 44 %
«Fem om dagen»   7 % 5 %
Grønnsaker hver dag 50 % 50 % 45 %
Fisk til middag en eller flere ganger per uke 42 % 46 % 55 %
Grove kornprodukter hver dag 82 % 78 % 77 %
Frokost hver dag 91 % 87 % 82 %
Brus m/sukker fire ganger i uka eller mer 3 % 7 % 7 %
Godteri fire ganger i uka eller mer 4 % 6 % 8 %

Kilde: Oellingrath, I. M., Svendsen, M. V., Fjørtoft, I. og I. Hestetun (2014): Sluttrapport. Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. 4.-10.klassetrinn. 

Direktevalg