Telemarksbarometeret logo

God vaksinasjonsdekning i Telemark


FOTO: www.colourbox.com

I 2013 var 94 prosent av alle to-åringer i Telemark vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Dette er noe høyere enn i landet som helhet, der 93 prosent av to-åringene fikk vaksinen. 

Andelen to-åringer som har fått MMR-vaksinen i Telemark har ligget på over 90 prosent de siste ti årene (figur 1). Det har vært en økning i vaksinasjonsdekningen siden starten av 2000-tallet.

Figur 1. Kilde: Norgeshelsa

Telemark ligger nesten i landstoppen i andelen to-åringer som er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder (figur 2). Kun Hordaland og Hedmark har en høyere andel vaksinerte. I alle fylkene er det imidlertid minst 90 prosent av alle to-åringer som har blitt vaksinert.

Figur 2. Kilde: Norgeshelsa

Vaksinasjonsdekningen varierer noe mellom kommunene i Telemark. I perioden 2008-2012 var det 86,5 prosent av alle to-åringer som hadde fått MMR-vaksinen i Bø, mens det var hele 98,2 prosent i Siljan (figur 3). Fyresdal er utelatt ettersom tallmaterialet er for lite.

Figur 3. Kilde: Kommunehelsa

MMR-vaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon foregår på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først. For mange potensielt farlige sykdommer er vaksinasjon det mest effektive forebyggende tiltaket man kjenner.

Kilde: Norgeshelsa og kommunehelsa

Direktevalg