Telemarksbarometeret logo

Få følger de nasjonale kostrådene


FOTO: www.colourbox.com

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2012 viser at 48 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år i Telemark spiser frukt og grønnsaker daglig. Dette er litt under landsgjennomsnittet som er på 50 prosent. 

Fra «Ung i Telemark 2015» vet vi også at ungdommer i Telemark er langt fra å følge nasjonale anbefalinger om fem om dagen. Under halvparten spiser frukt, bær, grønnsaker eller salat hver dag. Det er langt flere jenter enn gutter som spiser frukt og grønt hver dag, men andelen synker for begge kjønn i løpet av ungdomstiden. En kartlegging av kostholdet blant 4. og 7. klassinger i Telemark, viser også at inntaket av frukt og grønnsaker er langt fra nasjonale anbefalinger (Oellingrath m. fl. 2015). «Ung i Telemark 2015» viser i tillegg at bare en av tre ungdommer spiser grovbrød hver dag, og at en av tre spiser fisk til middag sjeldnere enn hver uke.

I følge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse har daglig inntak av sukkerholdig drikke gått betydelig ned de siste årene – fra 18 prosent i 2005 til 12 prosent i 2012. I Telemark har imidlertid andelen vært stabilt på 17-19 prosent i samme tidsperiode. «Ung i Telemark 2015» viser at 7 prosent av ungdomsskoleelevene og elever på videregående skoler i Telemark drikker brus med sukker hver dag. Daglig inntak av sukkerholdig brus blant ungdom er mye vanligere blant gutter enn jenter, og det er vanligst i 10. klasse og på Vg1.

Det vi spiser og drikker påvirker helsa vår. Norsk kosthold inneholder særlig for mye mettet fett, sukker og salt, og for lite grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og fisk. I tillegg er det fortsatt et høyt brusforbruk. Et kosthold i tråd med de offisielle kostrådene kan redusere risikoen for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes, enkelte kreftsykdommer, overvekt, forstoppelse, tannråte og jernmangel (Folkehelseinstituttet 2014).

Kilder:

Aase, K. N., Bentsen, A. og G. Møller. Ung i Telemark 2015. www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Ung-iTelemark/Rapport-Ung-i-Telemark-2015

Folkehelseinstituttet (2014): Folkehelserapporten 2014. Helsetilstanden i Norge. Rapport 2014:4. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Norgeshelsa statistikkbank

Oellingrath, I., Svendsen, M. V., Fjørtoft, I. og I. Hestetun. (2015). Sluttrapport. Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. HiT-rapport nr. 9. Høgskolen i Telemark.

Direktevalg