Telemarksbarometeret logo

En av tre ungdommer i Telemark spiser ikke frokost


FOTO: www.colourbox.com

Måltidet er for mange et samlingspunkt, og gode måltidsvaner er viktig for både helse, trivsel, læring og sosial kompetanse. 

«Ung i Telemark 2015» viser at så mange som en av tre ungdommer ikke spiser frokost eller lunsj hver dag. Det er langt vanligere å droppe frokost eller lunsj blant jenter enn blant gutter, og det er vanligere jo eldre ungdommene blir. Både når det gjelder matvaner og måltidsvaner er det betydelig forskjeller etter sosioøkonomisk status. Tall fra «Ung i Telemark 2015» viser for eksempel at det å ikke spise frokost er langt vanligere dersom ungdommene kommer fra familier med lav sosioøkonomisk status enn høy sosioøkonomisk status.

Kilde:

Aase, K. N., Bentsen, A. og G. Møller. Ung i Telemark 2015. www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Ung-iTelemark/Rapport-Ung-i-Telemark-2015

Direktevalg