Telemarksbarometeret logo

Andelen som snuser øker


FOTO: www.colourbox.com

Selv om omfanget av røyking har blitt betydelig redusert de siste årene, har det vært en kraftig økning i bruk av snus de siste årene, særlig blant de unge.

Snusbruk er ikke like helseskadelig som røyking, men kan øke risikoen for noen krefttyper, diabetes type 2, og gir økt dødelighet etter kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag (St. meld. Nr. 19 (2014-2015)).

10 prosent av telemarkinger mellom 16 og 44 år snuste daglig i perioden 2008-2012. I perioden 2012-2016 var denne andelen økt til 14 prosent. Dette er på samme nivå som i landet som helhet.

Figur 1. Kilde: Norgeshelsa

 

«Ung i Telemark 2015» viser at det er mye vanligere å snuse enn å røyke blant ungdom i Telemark. Andelen som snuser hver dag øker mye i løpet av ungdomstiden. På 8. trinn er det tilnærmet ingen som snuser daglig, mens på videregående skole oppgir 16 prosent av guttene og 11 prosent av jentene at de snuser hver dag. Hele veien er det langt flere gutter enn jenter som snuser daglig. Daglig bruk av snus er imidlertid enda vanligere andre steder i landet. De nasjonale ungdatatallene fra 2014 viser at 22 prosent av guttene og 15 prosent av jentene på videregående skole snuser hver dag. 

Kilder:

Aase, K. N., Bentsen, A. og G. Møller. Ung i Telemark 2015. www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Ung-iTelemark/Rapport-Ung-i-Telemark-2015

Norgeshelsa statistikkbank

St. meld. Nr. 19 (2014-2015): Folkehelsemeldingen. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet

Direktevalg