Telemarksbarometeret logo

Andelen 15 åringer som drikker går ned


FOTO: www.colourbox.com

Ungdom i landet og i Telemark drikker mindre og er mer hjemme med foreldrene sine.

Andelen 15- 16 åringer som har drukket alkohol siste 12 månedene har gått ned både i landet som helhet og i Telemark de siste årene. Færre ungdommer rapporterer også om fyll og at de har drukket mye på en gang. I Telemark har andelen ungdom som det siste året har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset sunket fra 11,5 prosent i 2012 til 9,9 prosent i 2016. Dette til tross for at tilgjengeligheten til alkohol har gått opp, og selv om ungdommenes foreldre og besteforeldre drikker alkohol. Alkoholbruken blant ungdom fordeler seg slik mellom fylkene.

Figur 1. Ungdata

Figuren viser at Telemark befinner seg blant de fire fylkene med den laveste prosentandelen ungdom som har vært fulle det siste året.

Den generelle nedgangen i bruk av alkohol blant unge i Norge kan ha sammenheng med at dagens ungdom er mer hjemmekjære. Ung i Telemark 2015 viser at 51 prosent av ungdommenes som svarte oppga at de hadde vært hjemme med foreldrene hele kvelden mellom 2-5 ganger den siste uken.

Kilder:

Aase, K. N., Bentsen, A. og G. Møller. Ung i Telemark 2015. www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Ung-iTelemark/Rapport-Ung-i-Telemark-2015

Kommunehelsa statistikkbank

Direktevalg