Telemarksbarometeret logo

Helserelatert atferd

Les artikkelen: Andelen 15 åringer som drikker går ned

Andelen 15 åringer som drikker går ned

21. september 2017

Ungdom i landet og i Telemark drikker mindre og er mer hjemme med foreldrene sine.

Les mer

Les artikkelen: Andelen som snuser øker

Andelen som snuser øker

16. mai 2017

Selv om omfanget av røyking har blitt betydelig redusert de siste årene, har det vært en kraftig økning i bruk av snus de siste årene, særlig blant de unge.

Les mer

Les artikkelen: En av tre ungdommer i Telemark spiser ikke frokost

En av tre ungdommer i Telemark spiser ikke frokost

09. mai 2017

Måltidet er for mange et samlingspunkt, og gode måltidsvaner er viktig for både helse, trivsel, læring og sosial kompetanse. 

Les mer

Les artikkelen: Få følger de nasjonale kostrådene

Få følger de nasjonale kostrådene

09. mai 2017

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2012 viser at 48 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år i Telemark spiser frukt og grønnsaker daglig. Dette er litt under landsgjennomsnittet som er på 50 prosent. 

Les mer

Les artikkelen: Kosthold blant unge i Telemark

Kosthold blant unge i Telemark

11. mars 2015

Høgskolen i Telemark har gjennomført en undersøkelse om kostholdsvaner blant barn og unge i Telemark. Undersøkelsen viser at det bare er et lite mindretall som hadde et kosthold som oppfylte kostrådene fra Helsedirektoratet.

Les mer

Les artikkelen: God vaksinasjonsdekning i Telemark

God vaksinasjonsdekning i Telemark

19. februar 2015

I 2013 var 94 prosent av alle to-åringer i Telemark vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Dette er noe høyere enn i landet som helhet, der 93 prosent av to-åringene fikk vaksinen. 

Les mer

Les artikkelen: Stadig færre dagligrøykere i Telemark

Stadig færre dagligrøykere i Telemark

04. februar 2015

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen dagligrøykere i alderen 16-74 år i Telemark har blitt betydelig redusert de siste årene. 

Les mer

Helseatferd

Helserelatert atferd som fysisk aktivitet, kosthold og bruk av tobakk, snus og rusmidler har stor betydning for folkehelsen. Røyking, inaktivitet og overvekt/fedme påfører samfunnet betydelige helseutfordringer. Fysisk inaktivitet er en av framtidens største helseutfordringer.

Helserelatert adferd er ulikt fordelt i befolkningen og følger bestemte sosioøkonomiske mønstre. Røyking, fysisk inaktivitet og fedme er mer utbredt i grupper med lav utdanning.  Disse sosiale forskjellene finner vi i alle aldersgrupper. 

Direktevalg