Telemarksbarometeret logo

Mindre svevestøv i Grenland enn på mange år


FOTO: Dag Jenssen

I 2014 ble det målt 16 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv på målestasjonen i Lensmannsdalen og fem overskridelser i Sverresgate. Disse er to av fem målestasjoner i Grenland. 

Grenseverdien for svevestøv skal ikke overskrides mer enn 35 ganger per år. I 2014 var antall overskridelser lavere enn på mange år (figur 1).

Statens vegvesen og kommunene i Grenland har gjennomført tiltak i form av soping og salting av veibanen. Det kalde, vindstille vinterværet har også uteblitt og mildt fuktig klima har bundet støvet i større grad. Bruken av piggfrie dekk har ikke forandret seg nevneverdig det siste året. I 2014 var det 64 % av bilene som kjørte piggfritt.

Luftkvaliteten i Grenland er i dag mye bedre enn på slutten av 1970-tallet. Dette henger hovedsakelig sammen med reduksjoner i de lokale industriutslippene i perioden 1970-1990. Samtidig har utslippene fra veitrafikk økt, og svevestøv synes nå å være det største problemet knyttet til lokal luftkvalitet i Grenland.

Den lokale luftkvaliteten i Grenlandsområdet overvåkes av fem målestasjoner, plassert på ulike steder i kommunene Porsgrunn og Skien. Overvåkningen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, industrien i Grenland, Bamble, Porsgrunn og Skien kommune. Det er Porsgrunn kommune som drifter målestasjonene.

Figur 1. Kilde: www.luftkvalitet.info

Kilde: www.luftkvalitet.info – Lokal luftkvalitet i Grenland 2014 – årsrapport 2014 

Direktevalg