Telemarksbarometeret logo

Mange anmeldte lovbrudd i Telemark


FOTO: www.colourbox.com

I 2014 var det 83 anmeldte lovbrudd i Telemark per 1000 innbygger. Dette tilsvarer 14 233 anmeldte lovbrudd i løpet av året. 

Det viser tall fra SSB (figur 1). Bare Oslo hadde flere lovbrudd per innbygger. Omtrent to tredjedeler av lovbruddene i Telemark var anmeldte forbrytelser, mens resten var forseelser. Med 14 233 anmeldte lovbrudd i Telemark i 2014 var det en økning på 850 lovbrudd fra 2013.

Den vanligste typen lovbrudd var vinningskriminalitet, etterfulgt av trafikkriminalitet og narkotikakriminalitet (figur 2). Siden 2002 har det vært en stor nedgang i vinningskriminaliteten i Telemark, mens omfanget av andre typer lovbrudd har vært mer stabilt.

I et folkehelseperspektiv kan særlig utviklingen i voldskriminalitet og seksualkriminalitet være interessant. I Telemark har det vært et stabilt antall anmeldte lovbrudd som følge av voldskriminalitet, med rundt seks anmeldelser per 1000 innbygger hvert år. Antall anmeldelser som følge av seksualkriminalitet har vært svakt økende, fra 0,6 per 1000 innbygger i 2002 til 0,9 i 2014. Dette tilsvarer mellom 100 og 150 anmeldelser hvert år.

Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå
Figur 2. Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Kilde: SSB tabell 08486

Direktevalg