Telemarksbarometeret logo

Eiendomsskade og vinningslovbrudd er de vanligste lovbruddene i Telemark


FOTO: www.colourbox.com

Kriminaliteten i Telemark har gått ned de seneste årene, likevel ser vi en økning i enkelte lovbrudd.

Kriminaliteten mot befolkningen i Norge har gått betydelig ned de siste årene. Tall fra SSB viser at personofre av anmeldte lovbrudd har gått ned i samtlige fylker. Også i Telemark har antall personoffer per 1000 innbygger gått ned fra 33,9 i 2013 til 31,5 i 2016. Nedgangen i de andre fylkene har imidlertid vær større, noe som gjør at Telemark nå er blant de to fylkene med høyest antall offer for kriminalitet per 1000 innbygger. 

Figur 1. Kilde Statistisk sentralbyrå

Det er særlig eiendomsskade og vinningslovbrudd slik som biltyveri, lommetyveri etc. som er høyt i Telemark sammenliknet med andre fylker. Kun Nord-Trøndelag har et høyere antall personer per 1000 innbygger som utsettes for vinningslovbrudd. Vi ser dessuten en økning i antall personer som utsettes for slike typer lovbrudd i Telemark de seneste årene.

Figur 2. Statistisk sentralbyrå

Også seksuallovbrudd ser ut til å ha økt noe de seneste årene. Antall anmeldte eiendomstyveri har derimot gått betydelig ned. Nedgangen har likevel ikke vært like stor som i flere andre fylker. Vest-agder, Rogaland og Oslo hadde likevel et høyere antall personer per 1000 innbygger som opplevde slike lovbrudd i 2016.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Direktevalg