Telemarksbarometeret logo

Blant landets beste drikkevannskvalitet


FOTO: www.colourbox.com

I 2014 var det bare to andre fylker som hadde bedre hygienisk kvalitet på drikkevannet enn Telemark. 

I 2014 hadde 88 prosent av innbyggerne i Telemark drikkevann fra rapporteringspliktige vannverk (vannverk som forsyner minst 50 fastboende personer og/eller 20 husstander). Blant de som er tilknyttet denne type vannverk hadde 99,7 prosent av innbyggerne tilgang på drikkevann med tilfredsstillende analyseresultater med tanke på hygienisk kvalitet. Dette er tredje best i landet.

I tillegg hadde 97,2 prosent av innbyggerne i Telemark stabil drikkevannsleveranse – det vil si mindre enn 30 minutter med ikke-planlagte brudd i året. Bare to fylker hadde mer stabil leveranse på drikkevannet enn Telemark. I 2014 var det særlig Nissedal som hadde utfordringer med både hygienisk kvalitet på drikkevannet og leveringsstabilitet, mens Nome hadde utfordringer med leveringsstabiliteten.

Rent vann er livsnødvendig, og det er god tilgang på gode drikkevannskilder i Norge. Arbeidet med å skifte ut og reparere dårlige vannledninger går imidlertid så sakte at problemer med forurenset drikkevann og stabil leveranse mest sannsynlig vil øke i årene som kommer (Folkehelseinstituttet 2014). De forventede klimaendringene med økte nedbørsmengder og mer overvann forventes også å forsterke problemene (St. meld. Nr. 19 (2014-2015)).

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, St. meld. Nr. 19 (2014-2015): Folkehelsemeldingen. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet

Direktevalg