Telemarksbarometeret logo

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Les artikkelen: Eiendomsskade og vinningslovbrudd er de vanligste lovbruddene i Telemark

Eiendomsskade og vinningslovbrudd er de vanligste lovbruddene i Telemark

19. januar 2018

Kriminaliteten i Telemark har gått ned de seneste årene, likevel ser vi en økning i enkelte lovbrudd.

Les mer

Les artikkelen: Blant landets beste drikkevannskvalitet

Blant landets beste drikkevannskvalitet

06. september 2016

I 2014 var det bare to andre fylker som hadde bedre hygienisk kvalitet på drikkevannet enn Telemark. 

Les mer

Les artikkelen: Mange anmeldte lovbrudd i Telemark

Mange anmeldte lovbrudd i Telemark

17. april 2015

I 2014 var det 83 anmeldte lovbrudd i Telemark per 1000 innbygger. Dette tilsvarer 14 233 anmeldte lovbrudd i løpet av året. 

Les mer

Les artikkelen: Mindre svevestøv i Grenland enn på mange år

Mindre svevestøv i Grenland enn på mange år

10. april 2015

I 2014 ble det målt 16 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv på målestasjonen i Lensmannsdalen og fem overskridelser i Sverresgate. Disse er to av fem målestasjoner i Grenland. 

Les mer

Les artikkelen: Få telemarkinger er utsatt for støy

Få telemarkinger er utsatt for støy

15. desember 2014

Beregninger fra nasjonal støymodell viser at 17 prosent av Telemarks befolkning var utsatt for støy fra veitrafikk ved boligen sin i 2011. Kun 1 prosent av befolkningen var utsatt for støy fra jernbane. Støy defineres her som over 55dB.

Les mer

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Miljøet som omgir oss har betydning for folks helse. Fysiske miljøfaktorer som kan fremme eller hemme helsen er blant annet drikkevannskvalitet, luftkvalitet, eksponering for støy og radon eller tilgang til gang- og sykkelveier. Sosiale miljøfaktorer som kan ha betydning for helse og trivsel kan for eksempel være sosiale nettverk, bomiljø, kulturtilbud, sosiale møteplasser eller omfang av kriminalitet.

Direktevalg