Telemarksbarometeret logo

Folkehelsestatistikk for hver kommune


FOTO: www.colourbox.com
Under statistikk på høyre side finner man relevant folkehelsestatistikk for hver kommune samlet i et dokument.

Statistikkpakkene er ment som et verktøy i kommunenes arbeid med folkehelseoversikt jamfør folkehelseloven §5. Statistikken er hentet fra Folkehelseinstituttets statistikkbank kommunehelsa, Statistisk sentralbyrå, Ungdata og Telemark fylkeskommune. Statistikkpakkene inneholder relevant statistikk innenfor temaene

a) Befolkningssammensetning
b) Oppvekst- og levekårsforhold
c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d) Skader og ulykker
e) Helserelatert atferd
f) Helsetilstand

Statistikkpakkene ble sist oppdatert 12.03.18.

Direktevalg