Telemarksbarometeret logo

Kvinner i Telemark føder i snitt 1,71 barn hver


FOTO: www.colourbox.com

På starten av 1990-tallet ble det født rundt 2000 barn i Telemark hvert år. De ti siste årene har fødselstallene ligget på rundt 1700 barn årlig (figur 1). 

Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Hvor mange barn som blir født avhenger imidlertid av hvor mange kvinner i fødedyktig alder som bor i fylket. Det kan derfor være mer relevant å se på utviklingen i gjennomsnittlig barnetall per kvinne (samlet fruktbarhetstall).
De ti siste årene har kvinner i Telemark i snitt fått mellom 1,7 og 1,9 barn hver (figur 2). I 2010 var det en topp med 1,87 barn per kvinne. Etter dette har det vært en nedgang i fruktbarheten fram til 2014, da kvinner i Telemark i snitt fikk 1,71 barn hver. Fruktbarhetsnivået i Telemark ligger noe lavere enn i landet som helhet.

Figur 2. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Fra år 2000 har gjennomsnittlig fødealder i Norge økt sakte men sikkert (figur 3). I Telemark har imidlertid ikke økningen vært like stor. I 2014 var gjennomsnittlig fødealder for mor 29,7 år og for far 32,9 år. Både mors og fars fødealder er lavere i Telemark enn i landet som helhet.

Figur 3. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 04231, 04232 og 05530

Direktevalg