Telemarksbarometeret logo

Befolkningssammensetning

Les artikkelen: Regionale variasjoner i andel eldre og deres ressurser i tiden framover.

Regionale variasjoner i andel eldre og deres ressurser i tiden framover.

14. desember 2017

Andelen eldre vil øke i tiden fremover, samtidig vil vi trolig se en eldregeneras...

Les mer

Les artikkelen: Andelen med innvandrerbakgrunn øker

Andelen med innvandrerbakgrunn øker

06. september 2016

1.januar 2016 bodde det 17 713 innvandrere i Telemark. Dette utgjorde 10,3 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Kvinner i Telemark føder i snitt 1,71 barn hver

Kvinner i Telemark føder i snitt 1,71 barn hver

17. februar 2015

På starten av 1990-tallet ble det født rundt 2000 barn i Telemark hvert år. De ti...

Les mer

Les artikkelen: Befolkningen i Telemark blir eldre

Befolkningen i Telemark blir eldre

25. august 2014

I juni publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) framskrivinger av folketallet ette...

Les mer

Befolknings-sammensetning

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte folketall etter kjønn og alder, antall fødte og døde, flyttemønster, andelen personer med innvandrerbakgrunn, framtidig befolkningsutvikling osv. Denne typen informasjon er viktig i vurderingen av annen type informasjon på folkehelsefeltet, men kan også være en del av utfordringsbildet i seg selv. 

Direktevalg