Telemarksbarometeret logo

Brukerveiledning

Statistikken på Telemarksbarometeret presenteres på flere måter. Noen tabeller er endelige og noen kan du tilpasse selv. Her følger en oversikt over hvilke muligheter du har til å lage egne visninger.


De enkelte temasidene presenterer tabeller og diagrammer med de mest etterspurte opplysninger. Selv om de inneholder ulike data er fremgangsmåten for å tilpasse visningen nær sagt den samme for alle.

En tabell du kan endre kjennetegnes ved at den har en knapp som heter "Actions" øverst i høyre hjørne.

Tilpasningene du kan gjøre kan deles inn i filtrering, sortering, visualisering og aggregering. I tillegg kan du laste ned tabellen som pdf for visning eller i cxcelformat dersom du vil behandle rådataene videre selv.

I brukerveiledningen tar vi utgangspunkt i tabellen for folketallsutvikling - fylker. Øverst i tabellen finner du informasjon om når den sist var oppdatert og når neste oppdatering vil finne sted. I tillegg blir det opplyst hva som er kilden til dataene.

Illustrasjonsbilde, toppen av tabellen

Filtrering

Filtrering bruker du dersom du ønsker å se kun en del av dataene. Tabellen i eksempelet vårt har folketallsutvikling for alle fylkene fra 1990 og frem til i dag. Dersom du ønsker å lage en visning som bare tar for seg 2013 høyreklikker du på kolonneoverskriften "2013" og velger "Keep only 2013". Om du ønsket å vise alle år bortsett fra 2013 måtte du valgt "Exclude 2013". Filtrering fungerer også på radoverskriften som i dette tilfellet er navn på fylker. Høyreklikk på fylkesnavnet og velg å vises bare dette fylket eller fjern fylket fra visningen. Ved å kombinere "Keep only" og "Exclude" har du store muligheter for tilpasning.

Illustrasjonsbilde som viser menyvalget keep only

Flere valg for filter

I noen tilfeller har vi laget andre forhåndsdefinerte filtere du kan ta i bruk. Eksempler på dette er tabeller som har tall for enkeltkommuner (gjelder bare tabeller under Befolkning), kan man ved filtrering avgrense tabellen til kommuneregioner. Ved å høyreklikke på "Kommune", kan man velge "also show region". Da fordeler kommunene seg på de 5 kommuneregionene i Telemark.
Et annet eksempel er tabeller som angir aldersstatistikk. De angir i utgangspunktet 5-års alderskategorier. Ved å høyreklikke på "Alder", har brukeren mulighet for å velge ettårs- kategorier ved å velge "also show alder".

For å se hvilke muligheter du har er det bare å høyreklikke på de ulike overskriftene.

For å fjerne filter du har satt trykker du på "Filters" øverst til venstre på tabellen.

Illustrasjonsbilde som viser menyvalget for filtrering

Sortering

Høyreklikker du på kolonne-/radoverskriftene som "fylke", "år" eller "personer" får du muligheten til å sortere etter alfabet, eller mengde.

Illustrasjonsbilde som viser menyvalget for sortering

Visualisering

Du kan vise data på andre måter enn tabellform. Trykk "Actions" øverst i høyre hjørne av tabellen og velg "Show report as table/chart". Da har du mange mulighetere til ulike visualiseringer. For eksempel som kakediagram eller geomap. Vær oppmerksom på at det i mange tilfeller er lurt og tilpasse utvalget litt før du velger visualisering. Det er heller ikke gitt at alle visualsering er like meningsfulle for alle utvalg av data.

For å komme tilbake til visningen i tabellform trykker du "Actions" -> "Show report as table/chart" -> "Table"

Illustrasjonsbilde som viser et pie chart

Aggregering

Ønsker du å se sammenlagte resultater, for eksempel hvor mange mennesker det var sammenlagt i alle fylker, har du mulighet til dette. Fra "Actions" øverst i høyre hjørne velger du i dette tilfellet "Show Grand Totals for Columns". I andre tilfeller, hvor dataene er organisert anerledes vil "Show Grand Totals for Rows være det korrekte valget.

Eksport

Ønsker du å eksportere tabellen kan du velge mellom pdf eller excel. Veien til eksport går via knappen "Actions" øverst til høyre på tabellen.

Pdf egner seg best til lagring og visning. For eksempel er dette et godt valg dersom du har laget en filtrering og visualisering.

Excel er best egnet om du vil ha dataene på et format hvor du selv kan behandle de videre.

Illustrasjonsbilde som viser menyvalget for eksport

Hjelp

Trenger du mer hjelp?

Send oss en e-post på telemarksbarometeret@t-fk.no eller bruk informasjon fra kontaktsiden vår.

Direktevalg