Telemarksbarometeret logo

Lavere nettoinnvandring i 2013


FOTO: Colourbox

Som for landet ellers, var det nedgang i nettoinnvandringen til Telemark i 2013. Telemark er blant fylkene med lavest innvandring.

For landet under ett gikk nettoinnvandringen ned i 2013 i forhold til året før. Av i alt 41900 utgjorde europeiske statsborgere 62%, mens ikke-europeiske statsborgere utgjorde 38%. Polske og litauiske statsborgere er de to klart største gruppene. Arbeid og familie er hovedårsaker til innvandringen.

Direktevalg