Telemarksbarometeret logo

Lavere innvandring


FOTO: Colourbox

Nettoinnvandringen i 2014 var den laveste siden 2006. Lavest nettoinnvandring til Telemark og Aust-Agder.

Det ble registrert 70 000 innvandringer i 2014, nesten 10 000 færre enn i toppåret 2011. Antallet utenlandske statsborgere som innvandret var 61 400. Av disse var to tredjedeler europeiske statsborgere. Arbeid har siden 2007 vært den viktigste grunnen til innvandring. 18 900, eller omtrent halvparten av den europeiske innvandringen, sto polske, litauiske og svenske statsborgere for. Polakkene var den største gruppen og utgjorde omtrent halvparten av disse igjen. Alle tre grupper opplevde en innvandringsnedgang fra 2013. For europeiske statsborgere samlet var innvandringen 3 900 lavere enn året før.

21 900 ikke-europeiske statsborgere innvandret, og for mange av disse er flukt en viktig grunn til at de kommer. Statsborgere fra Eritrea, Syria, Somalia og Afghanistan sto for 7 400, eller en tredel, av denne ikke-europeiske innvandringen.

De siste årene har det vært variasjoner i nettoinnvandringen for flere av de største gruppene. Nettoinnvandringen av polske statsborgere nådde en topp tilbake i 2007 og var i 2014 bare drøye halvparten så stor. De litauiske statsborgerne har hatt en enda tydeligere nedgang, her kom toppen i 2011, mens tallet for 2014 var godt under halvparten. Aller kraftigst nedgang har de svenske statsborgerne hatt idet nettoinnvandringen i 2014 bare var en firedel av antallet i toppåret 2010. Somaliske statsborgeres nettoinnvandring har sunket kraftig, mens syrernes og eritreernes har økt.

Telemark og Aust-Agder har lavest nettoinnvandring av alle fylkene. Telemark hadde en betydelig nedgang i 2014. Nettoinnvandringen til Oslo er fremdeles økende. Også Akershus, Hedmark, Oppland, Vest-Agder og Sør-Trøndelag hadde økt nettoinnvandring i 2014. De øvrige fylkene hadde nedgang i nettoinnvandringen.

Halvparten av fylkene hadde innenlandsk flyttetap i 2014, deriblant Telemark. Nettoinnvandringen fra utlandet var stor nok til at alle fylkene hadde positiv folkevekst i 2014.  

Kilde : SSB

Direktevalg