Telemarksbarometeret logo

Artikkelarkiv 2013

Les artikkelen: Fortsatt høy forventet befolkningsvekst i Bø

Fortsatt høy forventet befolkningsvekst i Bø

06. juni 2013

Befolkningsframskrivningen fram mot 2030, alternativ middels nasjonal vekst (MMMM), viser at det er forventet sterkest befolkningsvekst i kommunene Bø og Nissedal.

Les mer

Les artikkelen: Framskrivninger gir økning i folketallet i alle fylker, men store regionale forskjeller.

Framskrivninger gir økning i folketallet i alle fylker, men store regionale forskjeller.

04. juni 2013

Framskrivningen av folketallet viser at folketallet vil vokse i alle landets fylker fram mot 2040. For Telemark er det forventet en vekst på 11.9% fram mot 2030, noe som vil gi omlag 20.000 flere innbyggere. Til sammenligning er det forventet en relativ vekst i Buskerud, Aust-Agder og Vestfold på om lag det dobbelte av Telemark. Sterkest vekst forventes i Oslo, Akershus og Rogaland. Oslo vokser fra 613 000 innbyggere i 2012 til 832 000 i 2040. 

Les mer

Direktevalg