Telemarksbarometeret logo

Framskrivninger

Les artikkelen: Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

29. juni 2016

Det viser nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I følge framskrivingens hovedalternativ vil antall 16-19-åringer i Telemark synke med rundt 550 personer eller seks prosent fra 2016 til 2022. Deretter vil antallet øke igjen, men ikke like mye som man trodde for noen år siden. 

Les mer

Les artikkelen: 192 200 telemarkinger i 2040

192 200 telemarkinger i 2040

23. juni 2016

Det viser mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger. Folketallet i Telemark vil øke med omtrent 20 000 personer de neste 25 årene – fra 172 500 personer i 2016 til 192 200 personer i 2040. 

Les mer

Om framskrivninger

Befolkningsframskrivning er en beregning av en framtidig befolknings størrelse og sammensetning, vanligvis med hensyn til kjønn, alder og bosted (kommune). Dette gjøres ved å anvende sannsynligheter eller rater for dødsfall, inn- og utvandringer og fødsler på befolkningen etter kjønn og alder. Befolkningen framskrives fra 1. januar ett år til 1. januar året etter.

Det legges alternative forutsetninger til grunn i ulike prognosealternativer om hver av de fire komponentene : fruktbarhetlevealderinnenlandsflytting (mobilitet) og innvandring. Alternativet MMMM, som er lagt frem her, er basert på mellomnivået for de fire komponentene.

Siste befolkningsframskrivning er gjort for perioden 2016-2040.

Direktevalg