Telemarksbarometeret logo

Svak folkevekst i fylket i 3.kvartal, størst vekst for Bø


FOTO: Colourbox

Endringer i befolkningen i 3.kvartal viser at Telemark er blant fylkene med svakest vekst. En økning på 154 personer er resultatet av netto innvandring på 278 personer, netto utflytting på 103 personer og et fødselsunderskudd på 21 personer. Telemark er ett av to fylker med fødselsunderskudd.Se ill. under.

For kommunene i fylket viser tallene stor variasjon. Størst folkevekst hadde Bø, Seljord og Notodden. 9 av kommunene i fylket hadde negativ folkevekst i 3.kvartal, deriblant Skien. Se ill. under.

Endringer i befolkningen viser store variasjoner fra kvartal til kvartal. Skien hadde størst relativ folkevekst i 2.kvartal, men negativ folkevekst i 3.kvartal. Bø, Seljord og Notodden hadde alle negativ folkevekst i 2.kvartal, men var de tre kommunene med størst relativ folkevekst i 3.kvartal. Det illustrerer at kvartalsvise endringer i befolkningen må tolkes over tid.

Kilde : SSB

Folkevekstfylker3kvartal
Folkevekstkommuner3kvartal
Direktevalg