Telemarksbarometeret logo

Svak folkevekst 2.kvartal


FOTO: Colourbox

Folketallet i Telemark økte med 187 personer i 2.kvartal. Det tilsvarer en økning på 0.11%.

Alle fylkene, bortsett fra Sogn og Fjordane, hadde en økning i folketallet i 2. kvartal. Folketallet i Akershus økte med 3 200, mest av alle fylkene. Sett i forhold til folketallet var det også Akershus som hadde den største veksten på 0.55%. Deretter fulgte Vest-Agder, Rogaland og Aust-Agder.

Mens Telemark hadde fødselsunderskudd både i 2012 og i 2013, viser tallene for både 1.kvartal og 2.kvartal fødselsoverskudd. Av folketilveksten på 187 utgjorde fødsels-overskuddet 42% og nettoinnvandringen 58%.

Av kommunene i fylket hadde Skien og Porsgrunn størst folkevekst i 2.kvartal. Mens Seljord og Bø hadde størst relativ folkevekst av kommunene i fylket i 2013, har begge disse kommunene negativ folkevekst i 2.kvartal. Størst negativ folkevekst i 2.kvartal hadde Notodden med -60 personer.
Endringer i folketallet viser store variasjoner, både fra år til år og ikke minst fra kvartal til kvartal.

Kilde : SSB
 

Direktevalg