Telemarksbarometeret logo

Størst relativ folkevekst i Seljord i 2013.


FOTO: Dag Jenssen

Seljord hadde størst relativ folkevekst av kommunene i Telemark i 2013. 9 av kommunene hadde nedgang i folketallet. Folketallsutviklingen viser store årlige variasjoner.

De mest folkerike kommunene har økning i folketallet, selv om veksten er lav. Det gjelder Skien, Porsgrunn, Bamble og Notodden. Kragerø har de siste årene hatt en svak vekst, men nedgangen i 2013 har gitt et folketall lik folketallet i 2010. 
I Midt-Telemark har Bø kommune en jevne økning i folketallet, mens årlige variasjoner i Nome og Sauherad gir et relativt stabilt folketall over tid.
I Vest-Telemark er det store årlige variasjoner. Seljord hadde nedgang i folketallet i 2012, mens kommunen hadde størst relativ folkevekst av alle kommunene i 2013. Fyresdal og Kviteseid hadde økning i 2012, men nedgang i 2013. Vinje og Nissedal har hatt en svak økning alle de siste årene, mens Tokke har hatt en tilsvarende svak nedgang. 
For de øvrige kommunene er det mindre endringer.
For de kommunene som har hatt folkevekst i 2013, kan denne i all hovedsak forklares med nettoinnflytting. 12 av kommunene i Telemark hadde fødselsunderskudd i 2013. 6 kommuner hadde både fødselsunderskudd og netto utflytting i 2013.

Oslo, Akershus og Rogaland med størst folkevekst av fylkene.

Alle fylkene hadde positiv folkevekst i 2013. Oslo hadde størst økning med 10.497 personer eller 1,7 prosent. Andre fylker med sterk økning i folketallet er Akershus og Rogaland. Svakest vekst i folketallet hadde Sogn og Fjordane med 0.2 prosent, Oppland og Telemark med 0,3 prosent og Hedmark med 0.4 prosent.  
I noen fylker som Oslo og Sogn og Fjordane, var folkeveksten om lag likt fordelt mellom fødselsoverskudd og nettoinnflytting, mens nettoinnflyttinga stod for hele 95 prosent av veksten i Østfold og Nordland. Fylkene Hedmark, Oppland og Telemark hadde fødselsunderskudd. I disse fylkene veide nettoinnflyttinga opp for dette, slik at en likevel hadde folkevekst. Nettoinnflyttinga stod for all veksten i disse fylkene.

Direktevalg