Telemarksbarometeret logo

Størst folkevekst i de store kommunene


FOTO: Colourbox

Halve Kommune-Norge faller i folketall. Veksten kommer i kommuner som allerede er store – med noen unntak.

Samlet er det fortsatt sterk folkevekst i Norge, om enn ikke helt på samme nivå som for to-tre år siden. Det skyldes noe lavere arbeidsinnvandring. Samtidig var det relativt få som døde i fjor – noe som peker i retning av høyere levealder. Ifølge SSB var andelen dødsfall det laveste som noensinne er registrert siden 1735. En forklaring er lite influensa, en annen kan være at dette også peker i retning av stadig økt levealder.

Samlet sett fortsetter folkeveksten i de store kommunene. Nesten 90 prosent av veksten kommer i de 100 største kommunene alene. De 200 minste kommunene falt i samlet folketall i fjor, selv om det er enkelte også på denne lista med god vekst. 8,2 prosent av innbyggerne bor i de 200 minste kommunene nå, ned 0,1 prosentpoeng fra i fjor.

Fortsetter utviklingen på samme vis de neste fem årene, vil andelen innbyggere i de 200 minste kommunene være nede i 7,7 prosent.
Av de 100 største kommunene var det i fjor bare Frogn, Bamble, Namsos, Notodden, Lenvik og Stokke som falt i folketall. På Hamar er derimot veksten så sterk, at kommunen igjen er blant de 30 største i landet – på bekostning av Ringerike hvor veksten var langt mer moderat.

Bø øker mest i Telemark
Bø kommune hadde størst vekst av kommunene i Telemark i 2014. Porsgrunn, Skien, Sauherad og Seljord og Kragerø hadde også vekst, men veksten er lav. Siljan, Vinje, Nissedal og Tinn hadde sterkest nedgang i folketallet i 2014.   

Befolkning2014

       
Kilde : Kommunal Rapport/Statistisk sentralbyrå.

Direktevalg