Telemarksbarometeret logo

Positiv folkevekst 1.kvartal


FOTO: Colourbox

Endringene i befolkningen 1.kvartal viser at folketallet i Telemark har økt med 223 personer. Det tilsvarer en økning på 0.13 %. For kommunene i Telemark viser tallene at Bø og Sauherad hadde størst relativ folkevekst i 1.kvartal, men tallene er små og viser store kvartalsvise variasjoner. 10 av kommunene i fylket hadde negativ folkevekst 1.kvartal.

Tallene for 1.kvartal bekrefter utviklingen på årsbasis, der Oslo, Rogaland, Vest-Agder og Akershus har sterkest folkevekst. Endring fra tidligere er at Troms har størst folkevekst nest etter Oslo. Tallene viser at befolkningsveksten i stor grad forklares av økt innvandring. Det er særlig tilfelle i fylker med lav befolkningsvekst. I fylker med størst befolkningsvekst utgjør fødselsoverskudd er langt sterkere bidrag.

For kommunene i Telemark er endringene 1. kvartal slik :

Porsgrunn 82
Skien 126
Notodden 8
Siljan -12
Bamble -13
Kragerø 8
Drangedal 4
Nome -6
32
Sauherad 21
Tinn -9
Hjartdal -3
Seljord -6
Kviteseid 9
Nissedal -6
Fyresdal -2
Tokke -8
Vinje -2
Direktevalg