Telemarksbarometeret logo

Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark


FOTO: Åsmund Tynning

Alle fylkene hadde folkevekst i 2015. Telemark hadde en vekst på 541 personer.

Med et fødselsunderskudd på 191 personer, er det nettoinnflytting som forklarer veksten i Telemark. Av en samlet vekst i landet på 48200, hadde Oslo og Akershus samlet en vekst på 20 300, tilsvarende 42 prosent av den samlede veksten. Veksten i Oslo var likevel lavere enn året før og sammen med Rogaland hadde Oslo størst prosentvis nedgang fra 2014 til 2015.

I fylker som Oslo og Hordaland er veksten i folketallet jevnt fordelt mellom fødselsoverskudd og nettoinnflytting, mens det i fylker som Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold er det  nettoinnflyttingen som er hovedårsaken til folkeveksten. I Rogaland var det i 2015 fødselsoverskuddet som var hovedårsaken til veksten. I fylker som Hedmark, Oppland og Telemark døde flere enn det ble født, men nettoinnflyttingen veiet opp for dette slik at de likevel hadde folkevekst.

Av kommunene i Telemark hadde Bø, Fyresdal, Hjartdal og Vinje størst prosentvis vekst i 2015. 8 kommuner hadde nedgang i folketallet. Størst prosentvis nedgang hadde Nome og Siljan.
 
Kilde : SSB

Folkevekst2016.emf
Folkevekst siste 5 år
Folkevekst kommuner 2016
Direktevalg