Telemarksbarometeret logo

Svak folkevekst 3.kvartal


FOTO: Colourbox

Telemark hadde en folkevekst på 65 i 3.kvartal og var med det blant fylkene med svakest folkevekst.

Av kommunene i Telemark hadde Bø sterk vekst med en økning på 241. Også Sauherad, Hjartdal og Tokke hadde folkevekst. Alle de andre kommunene hadde nedgang i folketallet i 3.kvartal.

På landsbasis fortsetter den svake folkeveksten. Det skyldes lav innvandring og lave fødselstall.

Alle fylkene med unntak av Nordland og Finnmark hadde vekst. Størst vekst i forhold til folketallet var det i Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo. Den kraftige folkeveksten i Vest-Agder i 3. kvartal henger i følgje SSB klart sammen med de mange innflyttingene til fylket. Kommuner med høgskoler og universitet har større flytteaktivitet i 3. kvartal enn ellers i året. De mange innflyttingene som er registrert til Kristiansand, kan henge sammen med at kommunen tilbyr gratis busskort til de studentene som melder flytting til kommunen. Bø kommune, som òg hadde mange innflyttinger, tilbyr gratis sykkel om studentene melder flytting.

Kilde : SSB

Direktevalg