Telemarksbarometeret logo

Økt befolkningsvekst


FOTO: Colourbox

Folketallet i Telemark var 173 037 pr. 1. januar 2017. Det var en økning på 813 fra året før, og tilsvarer 0,5 prosent. Det er en større vekst enn i 2014 og 2015. Da var årlig økning på 0,3 prosent. Telemark er blant fylkene som har lavest befolkningsvekst. Størst vekst av fylkene hadde Akershus med 1,65 prosent. For landet var økningen på 0,9 prosent.
For de siste fem årene har Telemark en samlet befolkningsvekst på 1,9 prosent. For landet er veksten i samme periode 5,5 prosent. Størst vekst har det vært i Oslo og Akershus med 8,7 prosent. Fire fylker har hatt lavere befolkningsvekst enn Telemark de siste fem årene.

Kilde : Statistisk sentralbyrå

Direktevalg