Telemarksbarometeret logo

Ingen folkevekst 1.kvartal


FOTO: Colourbox

Telemark var blant tre fylker som hadde nedgang i folketallet 1.kvartal. For Telemark var nedgangen liten, kun -6. Nedgangen var et resultat av et fødselsunderskudd på -112 og en nettoinnflytting på 106.

Størst prosentvis vekst i forhold til folketallet hadde Troms. Deretter fulgte Akershus og Oslo.

Tallene viser lav folkevekst på landsbasis. Ikke siden 2006 har det vært så lav folkevekst i 1.kvartal.

Ni av kommunene i Telemark hadde folkevekst 1.kvartal. Størst prosentvis økning i forhold til folketallet hadde Nome og Fyresdal. Av de ni kommunene som hadde nedgang var fem av de seks kommunene i Grenlandssamarbeidet. Av de seks kommunene var det bare Skien som hadde folkevekst i 1.kvartal. Tallene viser ellers at bare to av kommunene i Telemark hadde fødselsoverskudd i 1.kvartal. Det var Siljan og Bamble.

Endringer i folketallet kan vise store variasjoner fra kvartal til kvartal og må derfor tolkes med varsomhet. 

Tallene for Telemark er slik:

  Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folkevekst
Telemark -112 106 -6
Porsgrunn -34 -1 -35
Skien -1 51 50
Notodden 0 22 22
Siljan 2 -12 -10
Bamble 7 -19 -12
Kragerø -11 -21 -32
Drangedal -12 -5 -17
Nome -2 34 32
-3 5 2
Sauherad -7 18 11
Tinn -15 26 11
Hjartdal 0 7 7
Seljord -13 -12 -25
Kviteseid -12 2 -10
Nissedal 0 5 5
Fyresdal -2 9 7
Tokke -6 3 -3
Vinje -3 -6 -9

Kilde : SSB

Direktevalg