Telemarksbarometeret logo

2016: Folketilvekst som følge av fødselsoverskudd og nettoinnflytting


FOTO: Colourbox

Telemark hadde i 2016 en folketilvekst på 813. Tilveksten var et resultat av et fødselsoverskudd på 7 og nettoinnflytting på 796. Nettoinnflyttingen var et resultat av nettoinnvandring på 1026 og innenlands flyttetap på 230.

Laveste nettoinnvandring på ti år
På landsbasis var nettoinnvandringen til Norge 3 700 lavere i 2016 enn året før, primært på grunn av høy utvandring. Flere kom fra Asia, særlig Syria, mens færre kom fra Europa. 66 800 innvandret til Norge i 2016, 500 færre enn året før, mens litt over 40 700 personer utvandret, 3 300 flere enn i 2015. Det ga en nettoinnvandring på 26 100, og en må helt tilbake til år 2006 for å finne et lavere tall. Siden toppåret 2012 har nettoinnvandringen falt med 21 300. Også for Telemark viser tallene at nettoinnvandringen har gått ned fra 2015 til 2016. Fra toppåret 2012 har nettoinnvandringen til fylket falt med 270.

Nettoinnflyttingen til Oslo er halvert
Nettoinnflyttingen til fylkene, dvs. summen av innenlandsk nettoinnflytting og nettoinnvandring, har endret seg mye fra 2015 til 2016. Kraftigst er nedgangen i Oslo, hvor antallet nettoinnflyttinger er halvert fra 4 900 i 2015 til 2 400 i 2016. Også i Rogaland og Hordaland er nedgangen omfattende, med henholdsvis 1 900 og 1 600 færre nettoinnflyttinger, mens nedgangen i Buskerud er på 900. I de tre fylkene med størst oppgang, Nordland, Hedmark og Sør-Trøndelag, er det cirka 700 flere nettoinnflyttinger i hvert fylke. Akershus har særlig stor nettoinnflytting, med 7 400, etterfulgt av Østfold og Sør-Trøndelag, med rundt 2 700 nettoinnflyttinger hver.

Seks fylker hadde innenlandsk flyttegevinst, ett mindre enn året før, mens tretten hadde flyttetap. Fylkene med gevinst var Akershus, Østfold, Sør-Trøndelag, Vestfold, Buskerud og Hedmark. Akershus hadde fortsatt størst flyttegevinst med 5 700. Det er henholdsvis 700 og 2 700 flere enn i 2015 og 2014. Rogaland, Nordland, Møre og Romsdal og Oslo er fylkene med størst innenlands flyttetap. Telemark er blant fylkene med innenlandsk flyttetap. I 2016 hadde fylket et innenlands flyttetap på 230. Det var 106 færre enn året før.

Kilde : SSB

Direktevalg