Telemarksbarometeret logo

Folkevekst 3.kvartal


FOTO: Colourbox

Telemark hadde en folkevekst i 3.kvartal på 230 personar, tilsvarende 0.13 prosent. Det er under landsgjennomsnittet.

Veksten i Telemark var et resultat av et fødselsoverskudd på 55, netto innvandring på 355 og netto innenlandsk flytting på - 175.
Oslo og Akershus hadde størst vekst med 15 600 og stod for 40 prosent av folketilveksten i landet.
Av kommunene i Telemark hadde Bø sterkest relativ folkevekst med 2.1 prosent. 10 kommuner hadde negativ folketilvekst 3.kvartal. Blant disse var Skien. Tallene viser store variasjoner fra kvartal til kvartal.  

Kilde : SSB

Direktevalg