Telemarksbarometeret logo

Folkevekst 2. kvartal


FOTO: Colourbox

Telemark hadde en folkevekst 2. kvartal på 418 personer, tilsvarende en økning på 0.24 prosent fra forrige kvartal. Økningen på 418 personer var et resultat av et fødselsoverskudd på 52, netto innvandring på 315 og innenlands nettoinnflytting på 51. 9 fylker hadde svakere folkevekst enn Telemark i 2. kvartal.

Alle fylkene hadde folkevekst 2. kvartal. Det skyldes for en stor del innvandringsoverskuddet fra utlandet. Men fødselsoverskuddet bidrar relativt mer til folkeveksten nå enn for noen år siden. I de fem fylkene Oslo, Rogaland, Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag bidro fødselsoverskuddet mer til folkeveksten enn nettoinnflyttingen fra inn- og utland. Hedmark og Oppland var eneste fylker med negativt fødselsoverskudd.

Av kommunene i Telemark hadde Nissedal, Drangedal, Tokke og Nome størst relativ økning. Økningen i Nissedal, Tokke og Drangedal skyldes i hovedsak innenlandsk nettoinnflytting, mens økningen i Nome skyldes i hovedsak netto innvandring. 7 av kommunene hadde negativ folkevekst i 2.kvartal. Størst negativ endring hadde Seljord.

Kilde : SSB

Direktevalg