Telemarksbarometeret logo

Positiv folkevekst 2.kvartal


FOTO: Colourbox

De kvartalsvise endringene i befolkningen som ble publisert i dag viser at Telemark hadde en positiv folkevekst i 2.kvartal.

Folketallet i Telemark økte med 253 personer i 2.kvartal. Telemark hadde et fødselsoverskudd på 21 og en nettoinnflytting på 232. Folkeveksten var størst i fylkene rundt Oslofjorden, dvs. i Akershus, Vestfold og Østfold. Sju fylker hadde lavere folkevekst enn Telemark i 2.kvartal. Oppland var eneste fylke med negativ folkevekst.

Av kommunene i Telemark hadde Fyresdal, Tinn og Drangedal størst relativ folkevekst i 2.kvartal. 6 kommuner hadde negativ folkevekst. Størst nedgang hadde Bø og Siljan. 12 av kommunene i fylket hadde fødselsunderskudd i 2.kvartal.

Direktevalg