Telemarksbarometeret logo

Middels folkevekst i 3.kvartal


FOTO: Colourbox

Telemark hadde en folkevekst på 257 i 3.kvartal. Veksten er resultatet av et fødselsoverskudd på 7, nettoinnvandring på 371 og innenlands flyttetap på 121. 12 fylker hadde sterkere folkevekst enn Telemark, sju hadde lik eller svakere folkevekst.

Med unntak av Hedmark, hadde alle fylkene positiv folkevekst 3.kvartal. Størst relativ folkevekst hadde Oslo, Sør-Trøndelag og Akershus. Tolv av fylkene hadde innenlandsk flyttetap, mens syv hadde flyttegevinst. De to fylkene som hadde klart størst innenlandsk flyttetap var Nordland og Rogaland.  
Av kommunene i Telemark hadde Bø, Notodden og Porsgrunn størst folkevekst i 3.kvartal. Mens de fleste kommunen har et innenlandsk flyttetap, hadde Bø en nettoinnflytting på 119. Sammen med en nettoinnvandring på 41 og et fødselsoverskudd på 11 ga det en folkevekst for Bø på 171 personer i 3.kvartal.    

Direktevalg