Telemarksbarometeret logo

Folketall etter alder og kjønn

Les artikkelen: Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark

Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark

19. februar 2016

Alle fylkene hadde folkevekst i 2015. Telemark hadde en vekst på 541 personer.

Les mer

Les artikkelen: Størst folkevekst i de store kommunene

Størst folkevekst i de store kommunene

02. mars 2015

Halve Kommune-Norge faller i folketall. Veksten kommer i kommuner som allerede er store – med noen unntak.

Les mer

Les artikkelen: Svak folkevekst i fylket i 3.kvartal, størst vekst for Bø

Svak folkevekst i fylket i 3.kvartal, størst vekst for Bø

18. november 2014

Endringer i befolkningen i 3.kvartal viser at Telemark er blant fylkene med svakest vekst. En økning på 154 personer er resultatet av netto innvandring på 278 personer, netto utflytting på 103 personer og et fødselsunderskudd på 21 personer. Telemark er ett av to fylker med fødselsunderskudd.Se ill. under.

Les mer

Les artikkelen: Svak folkevekst 2.kvartal

Svak folkevekst 2.kvartal

20. august 2014

Folketallet i Telemark økte med 187 personer i 2.kvartal. Det tilsvarer en økning på 0.11%.

Les mer

Les artikkelen: Positiv folkevekst 1.kvartal

Positiv folkevekst 1.kvartal

19. mai 2014

Endringene i befolkningen 1.kvartal viser at folketallet i Telemark har økt med 223 personer. Det tilsvarer en økning på 0.13 %. For kommunene i Telemark viser tallene at Bø og Sauherad hadde størst relativ folkevekst i 1.kvartal, men tallene er små og viser store kvartalsvise variasjoner. 10 av kommunene i fylket hadde negativ folkevekst 1.kvartal.

Les mer

Les artikkelen: Størst relativ folkevekst i Seljord i 2013.

Størst relativ folkevekst i Seljord i 2013.

02. april 2014

Seljord hadde størst relativ folkevekst av kommunene i Telemark i 2013. 9 av kommunene hadde nedgang i folketallet. Folketallsutviklingen viser store årlige variasjoner.

Les mer

Om folketallsstatistikk

Denne siden omhandler utviklingen i folketallet. Her finner du tabeller for 

1. Folketallsutviklingen fra 1990 pr. 1.januar for fylker og kommuner (i Telemark)
2. Årlig endring i prosent fra år 2000.
3. Folketall fordelt alder og kjønn fra 1990.
4. Folketallsutviklingen fra 1999 for grunnkretser (i Telemark)

Tabellene gir også tilgang til kommuneregioner og i tillegg
til 5-årig alderskategorier, gis også tilgang til ett-årig
alderskategorier (se brukerveiledning).

Oppdateringer

Alle tabeller er sist oppdatert februar 2017. Neste oppdatering er februar 2018.

Kontakt

Nærmere opplysninger om befolkningsstatistikk :

Magne Reiersen

magne.reiersen@t-fk.no

Tlf: 35 91 72 74

Mob: 901 28 888

Direktevalg