Telemarksbarometeret logo

Nettoinnflytting veiet opp for fødselsunderskudd


FOTO: Colourbox

Til tross for fødselsunderskudd, hadde Telemark en folkevekst i 2013 på 567 personer. Nettoinnflytting veiet opp for fødselsunderskuddet.

Folketallet økte i alle fylkene i 2013. I noen fylker, som Oslo og Sogn og Fjordane, var folkeveksten om lag likt fordelt mellom fødselsoverskudd og nettoinnflytting, mens nettoinnflyttingen sto for hele 95 prosent av veksten i Østfold og Nordland. I Hedmark, Oppland og Telemark, som alle hadde fødselsunderskudd, veiet nettoinnflyttingen opp for dette, slik at en likevel hadde folkevekst. I disse fylkene sto nettoinnflyttingen for all veksten.   

Flytting deles i to grupper ; flytting til og fra utlandet og innenlandsk flytting. 8 av fylkene hadde overskudd av innenlandsk flytting. Det vil si at det flyttet flere inn fra resten av landet enn det flyttet folk ut til andre deler av landet. Akershus og Østfold hadde det største innenlandske flytteoverskuddet. Dette er fylker der en i tillegg til egne arbeidsplasser har kort pendleravstand til Oslo. De andre 11 fylkene, deriblant Telemark, hadde innenlandsk nettoutflytting. Særlig var flyttetapet stort i Oslo og Nordland. I prosent var flyttetapet størst i Sogn og Fjordane og de tre nordligste fylkene. For Telemark var flyttetapet på 288 i 2013 mot 309 i 2012.

Kile : SSB

Direktevalg