Telemarksbarometeret logo

Fødte, døde, innflytting, utflytting

Les artikkelen: Nettoinnflytting veiet opp for fødselsunderskudd

Nettoinnflytting veiet opp for fødselsunderskudd

18. september 2014

Til tross for fødselsunderskudd, hadde Telemark en folkevekst i 2013 på 567 personer. Nettoinnflytting veiet opp for fødselsunderskuddet.

Les mer

Les artikkelen: Motiver for flytting

Motiver for flytting

04. juni 2013

Arbeid er sett på som et hovedmotiv ved nesten en hver flytteanalyse. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har på grunnlag av analyser om bosettingspreferanser, flyttemotiv og flytteprosesser påpekt at "mulighetene for å få ønsket type arbeid er en grunnleggende faktor for bostedsvalget. Et lokalsamfunn som ikke kan tilby relevant arbeid, kan vanskelig lokke en person som er ute etter en viss type jobb med andre kvaliteter i stedet", men tilføyer : "Dermed er det ikke sagt at andre kvaliteter er uviktige".

Les mer

Om flyttestatistikken

Innflyttinger, utflyttinger: Som flytting regnes flytting for en person mellom to norske kommuner eller mellom en norsk kommune og utlandet. En person som flytter flere ganger samme kalenderår, regnes med tilsvarende antall ganger.

I fylkestabellene omfatter innflyttinger flyttinger fra andre fylker og flyttinger fra utlandet. Tilsvarende for utflyttinger. Merk at fylkestallene for innflyttinger og utflyttinger for alle år - unntatt 1951-1956 - er lavere enn summen av kommunetallene for henholdsvis innflyttinger og utflyttinger, siden flyttinger mellom kommuner innenfor fylket ikke er med i de førstnevnte tallene.

Oppdateringer

Sist oppdatert mars 2017.

Neste oppdatering mars 2018.

Kontakt

Nærmere opplysninger om befolkningsstatistikk :

Magne Reiersen

magne.reiersen@t-fk.no

Tlf: 35 91 72 74

Mob: 901 28 888

Direktevalg