Telemarksbarometeret logo

Befolkning

Les artikkelen: Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

29. juni 2016

Det viser nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I følge...

Les mer

Les artikkelen: 192 200 telemarkinger i 2040

192 200 telemarkinger i 2040

23. juni 2016

Det viser mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriv...

Les mer

Les artikkelen: Økt bosetting av flyktninger

Økt bosetting av flyktninger

15. januar 2016

I 2015 ble det gjort vedtak om bosetting av 11.719 flyktninger i landet. Av disse...

Les mer

Les artikkelen: Lavere andel med innvandrerbakgrunn

Lavere andel med innvandrerbakgrunn

29. desember 2015

Telemark har lavere andel personer med innvandrerbakgrunn enn landet som helhet. ...

Les mer

Les artikkelen: Lavere innvandring

Lavere innvandring

07. mai 2015

Nettoinnvandringen i 2014 var den laveste siden 2006. Lavest nettoinnvandring til...

Les mer

Les artikkelen: Lavere nettoinnvandring i 2013

Lavere nettoinnvandring i 2013

18. september 2014

Som for landet ellers, var det nedgang i nettoinnvandringen til Telemark i 2013....

Les mer

Abonnèr på nyhetene

Abonnèr på nyhetene ved å bruke RSS-ikonet på den blå temalinjen.

Om befolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikken omfatter alle personer som er registrert som bosatte i Norge 1.januar, det vil si personer som skal ha sitt faste bosted i Norge i minst et halvt år, og som har gyldig oppholdstillatelse. Personer som har innvandret for å arbeide i Norge for mindre enn et halvt år er ikke med i statistikken, og personer som har flytta til utlandet uten å registrere seg er heller ikke med.

På disse sidene finner du tall for befolkningsutviklingen fordelt på fire kategorier :
1. folketallsutvikling, alders- og kjønnssammensetning
2. endring/tilvekst (fødte/døde/fødselsoverskudd, innflyttinger/utflyttinger, nettoflyttinger og folketilvekst)
3. innvandring (innvandring, utvandring, nettoinnvandring)
4. framskriving (høy vekst, middels vekst og lav vekst)

Talltabellene finner du under de ulike kategoriene (se Meny). Tabellene gir tall for fylker, kommuner og kommuneregioner. Folketall gis også for grunnkretser.

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Direktevalg