Telemarksbarometeret logo

Befolkning

Les artikkelen: Svak folkevekst 3.kvartal

Svak folkevekst 3.kvartal

17. november 2017

Telemark hadde en folkevekst på 65 i 3.kvartal og var med det blant fylkene med s...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst 2.kvartal

Folkevekst 2.kvartal

22. august 2017

Fra en nedgang på -6 i 1.kvartal, hadde Telemark en folkevekst i 2.kvartal på 257.

Les mer

Les artikkelen: Ingen folkevekst 1.kvartal

Ingen folkevekst 1.kvartal

19. mai 2017

Telemark var blant tre fylker som hadde nedgang i folketallet 1.kvartal. For Tele...

Les mer

Les artikkelen: 2016: Folketilvekst som følge av fødselsoverskudd og nettoinnflytting

2016: Folketilvekst som følge av fødselsoverskudd og nettoinnflytting

27. april 2017

Telemark hadde i 2016 en folketilvekst på 813. Tilveksten var et resultat av et f...

Les mer

Les artikkelen: Økt befolkningsvekst

Økt befolkningsvekst

03. mars 2017

Folketallet i Telemark var 173 037 pr. 1. januar 2017. Det var en økning på 813 f...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst 3.kvartal

Folkevekst 3.kvartal

17. november 2016

Telemark hadde en folkevekst i 3.kvartal på 230 personar, tilsvarende 0.13 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst 2. kvartal

Folkevekst 2. kvartal

18. august 2016

Telemark hadde en folkevekst 2. kvartal på 418 personer, tilsvarende en økning på...

Les mer

Les artikkelen: Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

29. juni 2016

Det viser nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I følge...

Les mer

Les artikkelen: 192 200 telemarkinger i 2040

192 200 telemarkinger i 2040

23. juni 2016

Det viser mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriv...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst 1.kvartal

Folkevekst 1.kvartal

12. mai 2016

Telemark hadde en folkevekst 1.kvartal på 33 personer. Med et fødselsunderskudd p...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark

Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark

19. februar 2016

Alle fylkene hadde folkevekst i 2015. Telemark hadde en vekst på 541 personer.

Les mer

Les artikkelen: Økt bosetting av flyktninger

Økt bosetting av flyktninger

15. januar 2016

I 2015 ble det gjort vedtak om bosetting av 11.719 flyktninger i landet. Av disse...

Les mer

Les artikkelen: Lavere andel med innvandrerbakgrunn

Lavere andel med innvandrerbakgrunn

29. desember 2015

Telemark har lavere andel personer med innvandrerbakgrunn enn landet som helhet. ...

Les mer

Les artikkelen: Middels folkevekst i 3.kvartal

Middels folkevekst i 3.kvartal

13. november 2015

Telemark hadde en folkevekst på 257 i 3.kvartal. Veksten er resultatet av et føds...

Les mer

Les artikkelen: Positiv folkevekst 2.kvartal

Positiv folkevekst 2.kvartal

20. august 2015

De kvartalsvise endringene i befolkningen som ble publisert i dag viser at Telema...

Les mer

Les artikkelen: Lav folkevekst 1.kvartal

Lav folkevekst 1.kvartal

20. mai 2015

Telemark hadde nedgang i folketallet i 1.kvartal.

Les mer

Les artikkelen: Lavere innvandring

Lavere innvandring

07. mai 2015

Nettoinnvandringen i 2014 var den laveste siden 2006. Lavest nettoinnvandring til...

Les mer

Les artikkelen: Størst folkevekst i de store kommunene

Størst folkevekst i de store kommunene

02. mars 2015

Halve Kommune-Norge faller i folketall. Veksten kommer i kommuner som allerede er...

Les mer

Les artikkelen: Svak folkevekst i fylket i 3.kvartal, størst vekst for Bø

Svak folkevekst i fylket i 3.kvartal, størst vekst for Bø

18. november 2014

Endringer i befolkningen i 3.kvartal viser at Telemark er blant fylkene med svake...

Les mer

Les artikkelen: Lavere nettoinnvandring i 2013

Lavere nettoinnvandring i 2013

18. september 2014

Som for landet ellers, var det nedgang i nettoinnvandringen til Telemark i 2013....

Les mer

Les artikkelen: Nettoinnflytting veiet opp for fødselsunderskudd

Nettoinnflytting veiet opp for fødselsunderskudd

18. september 2014

Til tross for fødselsunderskudd, hadde Telemark en folkevekst i 2013 på 567 perso...

Les mer

Les artikkelen: Svak folkevekst 2.kvartal

Svak folkevekst 2.kvartal

20. august 2014

Folketallet i Telemark økte med 187 personer i 2.kvartal. Det tilsvarer en økning...

Les mer

Les artikkelen: Størst relativ folkevekst i Seljord i 2013.

Størst relativ folkevekst i Seljord i 2013.

02. april 2014

Seljord hadde størst relativ folkevekst av kommunene i Telemark i 2013. 9 av komm...

Les mer

Abonnèr på nyhetene

Abonnèr på nyhetene ved å bruke RSS-ikonet på den blå temalinjen.

Om befolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikken omfatter alle personer som er registrert som bosatte i Norge 1.januar, det vil si personer som skal ha sitt faste bosted i Norge i minst et halvt år, og som har gyldig oppholdstillatelse. Personer som har innvandret for å arbeide i Norge for mindre enn et halvt år er ikke med i statistikken, og personer som har flytta til utlandet uten å registrere seg er heller ikke med.

På disse sidene finner du tall for befolkningsutviklingen fordelt på fire kategorier :
1. folketallsutvikling, alders- og kjønnssammensetning
2. endring/tilvekst (fødte/døde/fødselsoverskudd, innflyttinger/utflyttinger, nettoflyttinger og folketilvekst)
3. innvandring (innvandring, utvandring, nettoinnvandring)
4. framskriving (høy vekst, middels vekst og lav vekst)

Talltabellene finner du under de ulike kategoriene (se Meny). Tabellene gir tall for fylker, kommuner og kommuneregioner. Folketall gis også for grunnkretser.

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Direktevalg