Telemarksbarometeret logo

Areal

Her finner du tabell for areal av tettsted (km2) og bosatte (personer). SSB-tabell 04861.

Tettsted er definert som en hussamling der det bor minst 200 personer, og avstanden mellom husene ikke overskrider 50 meter. Det er dog tillat med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter i områder som ikke skal eller kan bebygges. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Ny metode for å avgrense tettsteder ble tatt i bruk i 2013. Sammenlignet med den nærmeste tilgjengelige årgangen beregnet etter gammel metode, 2012, øker antall tettsteder med 21 til 963 i 2013. Selv om det totale antallet tettsteder ikke øker mer, medfører metodeendringen ganske store endringer i tettstedsstrukturen; 43 tettsteder som fantes i 2012 går ut, mens 56 nye kommer inn. 56 av tettstedene som fantes i 2012 vokser sammen og danner 25 tettsteder med den nye metoden. 29 av tettstedene fra 2012 deles opp til totalt 67 tettsteder i 2013.
Det totale tettstedsarealet blir 2 128 kvadratkilometer og totalt antall bosatte i tettsteder blir 4 050 632, tettstedsarealet går ned med 290 kvadratkilometer og antall bosatte øker med 92 600. Dette fører til at befolkningstettheten i tettstedene går opp til 1904 bosatte per kvadratkilometer, en økning på 16 prosent. Økningen i befolkningstetthet tyder på at den nye metoden fanger opp bebygde og bosatte arealer mer effektivt enn tidligere metode.

Oppdateringer

Sist oppdatert desember 2016.

Neste oppdatering desember 2017.

Direktevalg