Telemarksbarometeret logo

Sysselsatte per 4.kvartal etter næring - Telemark (inkl. 2016)

På grunn av omlegginger i statistikkgrunnlaget er tallene for 2016 foreløpig lagt inn i denne tabellen og ikke i ordinær tabell. Kilde : SSB

Sysselsatte-næring-Telemark

Direktevalg